Press and Communications

View Page

Stay tuned!
Receive notifications and updates of EvoKE BCN 21 Meeting through the following channels:

1 – EvoKE Community Mailing and Newsletter list

2- Subscribe to the EvoKE website updates notifications

Follow us on Twitter: @EvoKE_BCN21

PRESS RELEASES

Registration is open for EVOKE BCN 2021, the international conference to strengthen the communication and education on the Theory of Evolution.

 • New spaces and schedules are available and the deadline for proposals has been extended.
 • New speakers have been confirmed: Harmit Malik, president of the Society for Molecular Biology and Evolution; Elizabeth Hénaff, professor at New York University; the director of Ara newspaper, Esther Vera, and Robert Harris Frank, professor of Economics.
 • This meeting will be running in parallel with the exhibition on science and art “Science Friction” at the Centre de Cultura Contemporània (CCCB).
 • Topics will cover the society’s knowledge of evolution and its role during COVID-19

PRESS RELEASE EN

Oberta la inscripció per assistir a EVOKE BCN 2021, el congrés internacional de comunicació y educació sobre la Teoria de la Evolució.

 • Se ha ampliat el termini per proposar presentacions d’experiències perquè s’han habilitat nous espais i horaris per acceptar-ne més
 • Nous speakers se sumen als que ja estaven confirmats: Harmit Malik, president de la Societat de Biologia Molecular i Evolució; Elizabeth Hénaff, professora de la New York University; la directora del diari Ara, Esther Vera, i Robert Harris Frank, professor d’Economía.
 • La trobada multidisciplinària s’alinearà recíprocament amb l’ exposició sobre ciència i art “Science Friction” del Centre de Cultura Contemporània (CCCB)
 • Entre els temes a abordar sobresurten les idees evolucionistes i el seu paper durant la COVID-19

NOTA DE PREMSA CAT

Abierta la inscripción para EVOKE BCN 2021, el congreso internacional de comunicación y educación sobre la Teoría de la Evolución

 • Se ha ampliado el plazo para proponer presentaciones de experiencias porque se han habilitado nuevos espacios y horarios para aceptar más propuestas
 • Nuevos speakers se suman a los ya confirmados: Harmit Malik, presidente de la Sociedad de Biología Molecular y Evolución; Elizabeth Hénaff, profesora de la New York University; la directora del diari Ara, Esther Vera, y Robert Harris Frank, profesor de Economía
 • El encuentro multidisciplinar se alineará recíprocamente con la exposición sobre ciencia y arte “Science Friction” del Centro de Cultura Contemporània (CCCB).
 • Entre los temas a abordar destacan las ideas evolucionistas y su papel durante la COVID-19

NOTA DE PRENSA ES

Graphic image / Imatge gràfica /Image gráfica

Click to download